Oferta zespołu Orientacji i Poradnictwa Edukacyjno-Zawodowego

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zespół Orientacji i Poradnictwa Edukacyjno-Zawodowego

w roku szkolnym 2018/2019

 

Misja Zespołu

 1. Informacyjna -gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji

                                    zawodoznawczych.

 1. Edukacyjna          -        prowadzenie doradztwa indywidualnego i grupowego

                                    w zakresie kompleksowego doskonalenia umiejętności.

 1. Społeczna          -         wypracowywanie wzorców zachowań, dbałość
 • o przestrzeganie norm, funkcjonowanie w sferze pełnionych ról.

 

Propozycja dla uczniów

 

W siedzibie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

 1. Indywidualne porady zawodowe obejmujące:

-       wsparcie w zakresie wyboru zawodu, kierunku kształcenia, szkoły, analizy rynku usług edukacyjnych, uporządkowania i zaplanowania działań związanych                  z planowaniem kariery,

-       pomoc w określeniu preferencji i predyspozycji zawodowych, uzdolnień, profilu osobowości, temperamentu, mocnych i słabych stron, potencjału zawodowego,

-       konsultacje dotyczące sporządzania aplikacji (cv, list motywacyjny, intencyjny).

 1. B.    Zajęcia pozalekcyjne w formie warsztatów dla uczniów uczęszczających do klas oddziałów gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych poszukujących niekonwencjonalnych metod wyznaczania ścieżki kariery (gry szkoleniowe).

 

Na terenie placówek edukacyjnych

 1. Badanie predyspozycji zawodowych uczniów różnych typów szkół - warsztat grupowy z wykorzystaniem następujących narzędzi:

-       kwestionariusze zainteresowań,

-       arkusze samooceny,

-       materiały do autoanalizy.

 1. Spotkania informacyjno - edukacyjne rozwijające kompetencje                               m.in. kreatywność, decyzyjność, samodzielność, umiejętność poszukiwania pierwszych doświadczeń zawodowych o poniżej tematyce:

-       "Być fachowcem - co to znaczy",

-       "Jaki zawód - taka praca",

-       „Motywacja i ja – idealna para”

-       "Twój Networking”,

-       "Pora na zarządzanie czasem",

-       "Stres - wróg czy przyjaciel? Jak zdać egzamin",

-       "Jaki uczeń – taki pracownik: prawda czy fałsz”,

-       Inne tematy na życzenie i do indywidualnego uzgodnienia.

 1. Grupowe badania preferencji edukacyjno - zawodowych uczniów klas ósmych szkół podstawowych oraz klas trzecich oddziałów gimnazjalnych z terenu miasta  Jaworzna (kwestionariusz ankiety).
 2. Seminarium szkoleniowe pt. „DRABINA KARIERY – SZKOŁA, STUDIA, PRACA” dla uczniów klas II liceów ogólnokształcących zainteresowanych planowaniem własnej przyszłości i dokonywaniem wyborów własnej drogi życiowego sukcesu.
 3. Seminarium szkoleniowe pt. „ELEMENTARZ KARIERY – JAK PLANOWAĆ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ?” dla uczniów klas III techników zainteresowanych zgłębianiem tajników konstruowania swojej kariery edukacyjno-zawodowej.
 4. Konkurs Zawodoznawczy dla uczniów klas 6, 7 i 8 szkół podstawowych               pt. „SUPER – ZNAWCA” rozwijający wiedzę o świecie zawodów                               i przygotowujący do planowania swojej kariery edukacyjno-zawodowej.
 5. Udział w dniach otwartych/giełdach szkół wszystkich typów.

 

Propozycja dla rodziców

 

W siedzibie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

 1. Triada doradcza (doradca - uczeń - rodzic), czyli propozycja aktywnego włączenia rodziców do procesu doradczego, celem wypracowania spójnego planu rozwoju kariery zawodowej dziecka. Powyższa propozycja dotyczy jednoczesnego udziału w spotkaniu doradczym każdej  z wymienionych stron            z wykorzystaniem jednorodnych narzędzi.
 2. B.   Konsultacje indywidualne wspierające rodziców współtworzących ścieżki kariery dziecka.

 

Na terenie placówek edukacyjnych (na życzenie kadry dydaktycznej)

 1. Udział w dniach otwartych/giełdach szkół, celem zaprezentowania roli Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w procesie rozwoju zawodowego człowieka - organizacja stoiska informacyjnego z zakresu poradnictwa edukacyjno - zawodowego i pełnienie w nim dyżuru.
 2. Przeprowadzenie prelekcji tematycznych podczas zebrań z rodzicami                    o poniższej tematyce (przykładowej):

-       "Jak tworzyć paletę zawodów - informacyjna rola rodziców",

-       "Zadanie domowe - pomagam mojemu dziecku wybrać zawód",

-       Inne tematy na życzenie i do indywidualnego uzgodnienia.

 1. Spotkania informacyjne dla rodziców uczniów ze SPE na temat planowania drogi edukacyjno - zawodowej dziecka.

 

Propozycja dla kadry dydaktycznej placówek edukacyjnych (doradców, pedagogów, nauczycieli)

 

W siedzibie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

 1. Spotkania informacyjne dotyczące organizacji bieżącej współpracy                        w zakresie:

-       organizacji wspólnych przedsięwzięć w ramach JFDZ (OTK, Jaworznicki Maraton Przedsiębiorczości, Przestrzeń rozwoju - Akademia Doradcy Zawodowego),

-       przedstawienia raportu dotyczącego preferencji edukacyjno - zawodowych uczniów klas ósmych szkół podstawowych i klas trzecich oddziałów gimnazjalnych z terenu miasta Jaworzna.

 1. Warsztaty wzbogacające praktyczną wiedzę z zakresu technik doradczych            o poniższej tematyce:

-       "Czy charyzmy można się nauczyć i gdzie jest jej miejsce w murach szkoły”,

-       Inne tematy na życzenie i do indywidualnego uzgodnienia.

 

Na terenie placówek edukacyjnych ( na życzenie kadry dydaktycznej)

 1. Udział w radach pedagogicznych lub spotkaniach informacyjnych dotyczących doradztwa edukacyjno - zawodowego.
 2. Inne działania do indywidualnego uzgodnienia.

 

 

Szczegółowe informacje i zapisy pod numerem telefonu: (032) 762 91 37, adresem email: sekretariat@ppp.jaworzno.edu.pl lub bezpośrednio w siedzibie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jaworznie, ul. Inwalidów Wojennych 14.

 

 

 

                                                                                                Ofertę zespołu przygotowali:

                                                                                                pracownicy Zespołu

 

Jaworzno, dnia 12 września 2018r.