Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Jaworznie

Strona główna

Najnowsze aktualności

9 października 2017

PORADNICTWO EDUKACYJNO - ZAWODOWE W PPP.

Dnia 03.10.2017 w gościnnych progach Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej Filia w Jaworznie odbyło się spotkanie informacyjne dla doradców zawodowych, pedagogów i nauczycieli z terenu miasta Jaworzna. Tematyka spotkania poświęcona była omówieniu Oferty Zespołu Orientacji i Poradnictwa Edukacyjno - Zawodowego z uwzględnieniem zbliżającego się Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery (OTK 2017).

Czytaj więcej o: PORADNICTWO EDUKACYJNO - ZAWODOWE W PPP.
18 września 2017

UWAGA RODZICE!

Proszę zwrócić uwagę na zmiany we wnioskach o wydanie opinii / orzeczenia (szczególnie tekst wyróżniony).  Zgodnie z nowym rozporządzeniem:

Wnioskodawca dołącza do wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności:

wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich, dokumentację medyczną dotyczącą leczenia specjalistycznego oraz poprzednio wydane orzeczenia lub opinie, jeżeli takie zostały wydane.

Do wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego albo orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania wnioskodawca dołącza zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka lub ucznia wydane przez lekarza specjalistę lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie dokumentacji medycznej leczenia specjalistycznego. W zaświadczeniu lekarz określa:

1) przewidywany okres, nie krótszy jednak niż 30 dni, w którym stan zdrowia dziecka lub ucznia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły;

2) rozpoznanie choroby lub innego problemu zdrowotnego wraz z oznaczeniem alfanumerycznym, zgodnym z aktualnie obowiązującą Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD), oraz wynikające z tej choroby lub innego problemu zdrowotnego ograniczenia w funkcjonowaniu dziecka lub ucznia, które uniemożliwiają lub znacznie utrudniają uczęszczanie do przedszkola lub szkoły.

Czytaj więcej o: UWAGA RODZICE!
10 września 2017

Wskazówki dla nauczycieli pracujących z uczniami z niskim poczucie własnej wartości

Jeśli czujemy się emocjonalnie bezpieczni, mamy skłonność do tego, by negatywne doświadczenia, osądzać znacznie bardziej rzeczowo i beztrosko. Jeśli natomiast jesteśmy sfrustrowani, wtedy to samo wydarzenie może przybrać rozmiary katastrofy. Na pierwszy plan wysuwa się nie samo wydarzenie, lecz dotknięte zostaje nasze poczucie własnej wartości, czujemy się bezradni i rozłoszczeni. Zaczynamy porównywać się z tymi, którzy są pozornie lepsi i bardziej inteligentni oraz przypisujemy im wszystkie te cechy, których nam najwyraźniej brakuje. 

Czytaj więcej o: Wskazówki dla nauczycieli pracujących z uczniami z niskim poczucie własnej wartości
18 czerwca 2017

Miejska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa „Całościowe zaburzenia rozwoju – jak pomóc dziecku i jego rodzinie”

W dniu 24.05.2017r w sali obrad Urzędu Miejskiego w Jaworznie odbyła się Miejska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa pod tytułem „Całościowe zaburzenia rozwoju  – jak pomóc dziecku i jego rodzinie” pod honorowym patronatem prezydenta miasta Jaworzna Pawła Silberta. Konferencja zakończyła obchodzone w Jaworznie Dni Godności Osób Niepełnosprawnych. Organizatorem konferencji była Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jaworznie. Konferencja skierowana była głownie do nauczycieli wychowania przedszkolnego a jej celem było wzbogacenie wiedzy i umiejętności zawodowych uczestników w zakresie pracy z małymi dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju, poprzez zastosowanie różnych metod i sposobów ich wspierania.
Czytaj więcej o: Miejska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa „Całościowe zaburzenia rozwoju – jak pomóc dziecku i jego rodzinie”
20 kwietnia 2017

Drabina Kariery

Odpowiadając na oczekiwania szkół w zakresie realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jaworznie zorganizowali seminarium szkoleniowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych naszego miasta. W dniu 28 marca 2017 r. w sali obrad  Urzędu Miejskiego w Jaworznie odbyła się trzecia edycja seminarium „ Drabina Kariery - Szkoła, Studia, Praca” skierowanego do uczniów klas drugich liceów ogólnokształcących. 

Czytaj więcej o: Drabina Kariery
28 lutego 2017

Elementarz Kariery - jak planować swoją przyszłość.

Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jaworznie w dn. 21.02.2017 r. zorganizowali seminarium: Elementarz Kariery - jak planować swoją przyszłość. Celem seminarium było poszerzenie wiedzy z zakresu poradnictwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Dzięki uprzejmości władz miasta seminarium odbyło się w sali obrad tutejszego Urzędu Miasta. Łącznie w seminarium uczestniczyło 90 uczniów z opiekunami z wszystkich jaworznickich Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych.

Mamy nadzieję, że wystąpienia zaproszonych gości dostarczyły przyszłym maturzystom wiedzy, która pozwoli im szerzej spojrzeć na prezentowane zagadnienia, będzie inspiracją do poszukiwania właściwej drogi życiowego sukcesu i pomyślnego zdania egzaminów maturalnych i zawodowych.

 

Organizatorzy serdecznie dziękują:

Panu Prezydentowi Miasta Jaworzna Tadeuszowi Kaczmarkowi

Pani Magdalenie Wronie z Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie

Pani Aleksandrze Nadolnej z  Centrum Aktywności Obywatelskiej

Panu Kamilowi Zielińskiemu z Uniwersytetu SWPS w Katowicach

Oraz

Wszystkim Uczestnikom seminarium

Czytaj więcej o: Elementarz Kariery - jak planować swoją przyszłość.