Miejska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa „Całościowe zaburzenia rozwoju – jak pomóc dziecku i jego rodzinie”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 czerwca 2017
W dniu 24.05.2017r w sali obrad Urzędu Miejskiego w Jaworznie odbyła się Miejska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa pod tytułem „Całościowe zaburzenia rozwoju  – jak pomóc dziecku i jego rodzinie” pod honorowym patronatem prezydenta miasta Jaworzna Pawła Silberta. Konferencja zakończyła obchodzone w Jaworznie Dni Godności Osób Niepełnosprawnych. Organizatorem konferencji była Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jaworznie. Konferencja skierowana była głownie do nauczycieli wychowania przedszkolnego a jej celem było wzbogacenie wiedzy i umiejętności zawodowych uczestników w zakresie pracy z małymi dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju, poprzez zastosowanie różnych metod i sposobów ich wspierania.
 
Spotkanie zgromadziło ponad stu uczestników, wśród których znaleźli się nauczyciele przedszkoli ogólnodostępnych, integracyjnych, specjalnych, niepublicznych, przedstawiciele szkół podstawowych, terapeuci pracujący z dziećmi niepełnosprawnymi oraz rodzice dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju.
 
Konferencję otworzył mgr Grzegorz Stano Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jaworznie, witając przybyłych gości oraz zaproszonych prelegentów. Wśród zaproszonych gości była Pani Maria Materla, Pełnomocnik prezydenta Jaworzna do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Radna Sejmiku województwa Śląskiego, która otrzymała z rąk Dyrektora Poradni specjalne podziękowanie za pomoc i wsparcie w przygotowaniu konferencji.
 
Jako pierwsza swój wykład na temat „Całościowe zaburzenia rozwoju okiem neurologa dziecięcego” zaprezentowaładr n.med Katarzyna Wojaczyńska-Stanek, specjalista neurologii dziecięcej i pediatrii. Pani doktor swoje wystąpienie poświeciła omówieniu problemów diagnozowania autyzmu i zespołu Aspergera.Zaprezentowała również analizę badań nad autyzmem w ujęciu historycznym.
 
Kolejnym punktem konferencji było wystąpienie mgr inż. Iwony Kowalskiej matematyka, pedagoga specjalnego, rodzica dwóch chłopców z zespołem Aspergera na temat „Z autyzmem mi po drodze”. Przedstawiła ona osobistą historię swojej rodziny, trudności z jakimi borykali się jej synowie i ona sama jako matka, począwszy od momentu pierwszych niepokojących ją sygnałów w zachowaniu dzieci poprzez stawianie diagnozy Zespołu Aspergera aż po edukację przedszkolną i szkolną. Dzieliła się swoimi doświadczeniami również jako terapeuta.
 
Mgr Adam Ławicki, który jest pedagogiem, diagnostą, terapeutą oraz założycielem Stowarzyszenia Jednym Słowem w Opolu, przedstawił wykład na temat „Terapia dziecka ze spektrum autyzmu w ujęciu funkcjonalnym”.  Diagnoza i terapia funkcjonalna stawia na indywidualizm i współpracę z klientem. W trakcie terapii niczego się nie narzuca, raczej proponuje się różne możliwości postępowania. Proces terapii organizowany jest tak, aby każdy z jego uczestników potrafił stwierdzić, czy obrany cel został zrealizowany.
 
 Wykład na temat „Doświadczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jaworznie w zakresie pracy z małym dzieckiem w ramach zajęć wczesnego wspomagania rozwoju – przykłady dobrej praktyki” przedstawili psycholodzy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jaworznie – mgr Aleksandra Szymańska omówiła przepisy prawne oraz formalne aspekty pracy Poradni dotyczące organizowania wczesnego wspomagania rozwoju. Mgr Magdalena Barańska omówiła aspekty współpracy terapeutów z rodzicami dzieci niepełnosprawnych w ramach zajęć wczesnego wspomagania rozwoju.
 
W przerwie konferencji odbyła się sesja plakatowa, podczas której prezentowały się przedszkola i placówki pracujące z dziećmi niepełnosprawnymi: Przedszkole Miejskie nr 12 Integracyjne, Przedszkole Miejskie nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi Przedszkole Miejskie nr 24 z Oddziałami Specjalnymi, Niepubliczne Przedszkole Wielospecjalistyczne „Mali Zdobywcy”, II Niepubliczne Przedszkole Młodych Talentów "100 Bajek", Centrum Wspomagania Rozwoju i Rehabilitacji Al-medica.
 
Na zakończenie dyrektor poradni – pan Grzegorz Stano wyraził nadzieję, że ta konferencja będzie przydatna uczestnikom w bezpośredniej pracy z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju i ich rodzinami. Podziękował prelegentom oraz pracownikom poradni, którzy przyczynili się do organizacji konferencji.
 

mgr Aleksandra Szymańska
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jaworznie