Drabina Kariery

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 kwietnia 2017

Odpowiadając na oczekiwania szkół w zakresie realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jaworznie zorganizowali seminarium szkoleniowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych naszego miasta. W dniu 28 marca 2017 r. w sali obrad  Urzędu Miejskiego w Jaworznie odbyła się trzecia edycja seminarium „ Drabina Kariery - Szkoła, Studia, Praca” skierowanego do uczniów klas drugich liceów ogólnokształcących. 

Do realizacji tego przedsięwzięcia zaproszeni zostali:

1)         Pani Małgorzata Chatys doradca i coach kariery Biura Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, która wygłosiła prezentację nt. „Pierwsze kroki na rynku pracy a kształtowanie wizerunku osobistego”. Dzięki uprzejmości Pani Małgorzaty poniżej prezentujemy slajdy z prezentacji.

2)         Pani Anna Krasuska - zastępca kierownika Wydziału Egzaminów z Zakresu Kształcenia Ogólnego Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie, która wygłosiła prezentację nt. „Argumentowanie - kluczowa umiejętność na maturze z języka polskiego”,

3)         Pani Aleksandra Bartmańska- pracownik Wydziału Egzaminów z Zakresu Kształcenia Ogólnego Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie, która wygłosiła prezentację nt. „Kluczowe umiejętności na egzaminie maturalnym z języków obcych”,

4)         Pani Aneta Zawada - pracownik Wydziału Egzaminów z Zakresu Kształcenia Ogólnego Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie, która wygłosiła prezentację nt. „Strategia rozwiązywania zadań na egzaminie maturalnym z matematyki”.

 

Wystąpienia zaproszonych gości dostarczyły przyszłym maturzystom wiedzy, która pozwoli im szerzej spojrzeć na prezentowane zagadnienia oraz inspiracji do poszukiwania własnej drogi życiowego sukcesu.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji seminariów i liczymy na kontynuowanie podjętej współpracy w kolejnych latach. ;)