Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na naszej stronie

Najnowsze aktualności

20 lutego 2018

Spotkanie dotyczące prezentacji „Raportu PPP - Wybory edukacyjno-zawodowe uczniów gimnazjów z terenu miasta Jaworzna w r. szk. 2017/2018"

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jaworznie serdecznie zaprasza szkolnych doradców zawodowych na spotkanie dotyczące prezentacji „Raportu PPP - Wybory edukacyjno-zawodowe uczniów gimnazjów z terenu miasta Jaworzna w r. szk. 2017/2018.

Spotkanie odbędzie się 27.02.2018 r. o godz. 12:00 w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej w Jaworznie,
ul. Rynek Główny 17.

Dla celów organizacyjnych prosimy o zgłoszenie chęci udziału w proponowanych warsztatach e-mailem na adres: doradca_zawodowy_ppp@op.pl do dnia 23.02.2018.

Dodatkowych informacji udzielają: Anna Skrzydłowska, Magdalena Wrona

Czytaj więcej o: Spotkanie dotyczące prezentacji „Raportu PPP - Wybory edukacyjno-zawodowe uczniów gimnazjów z terenu miasta Jaworzna w r. szk. 2017/2018"
26 grudnia 2017

Komunikat

Informujemy, że od 01. stycznia 2018 roku wnioski o wydanie:

- orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i mietod pracy;

- orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim;

- orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodziezy;

- opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;

będą przyjmowane przez pedagogów i psychologów w godzinach:

- poniedziałek od 8:00 do 9:00

- wtorek od 8:00 do 9:00

- środa od 17:00 do 18:00

- czwartek od 17:00 do 18:00

Czytaj więcej o: Komunikat
26 grudnia 2017

Warsztaty doskonalące umiejętności wychowawcze "SZKOŁA DLA RODZICÓW"

Serdecznie zapraszamy na cykl dziesięciu spotkań, które odbywać będą sie w każdą środę od godz. 16:00 do 18:00 w Poradnii Psychologiczno-Pedagogicznej w Jaworznie, ul. Inwalidów Wojennych 14. Rozpoczecie zajęć: 17.01.2018 r.

Czytaj więcej o: Warsztaty doskonalące umiejętności wychowawcze "SZKOŁA DLA RODZICÓW"
9 października 2017

PORADNICTWO EDUKACYJNO - ZAWODOWE W PPP.

Dnia 03.10.2017 w gościnnych progach Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej Filia w Jaworznie odbyło się spotkanie informacyjne dla doradców zawodowych, pedagogów i nauczycieli z terenu miasta Jaworzna. Tematyka spotkania poświęcona była omówieniu Oferty Zespołu Orientacji i Poradnictwa Edukacyjno - Zawodowego z uwzględnieniem zbliżającego się Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery (OTK 2017).

Czytaj więcej o: PORADNICTWO EDUKACYJNO - ZAWODOWE W PPP.
18 września 2017

UWAGA RODZICE!

Proszę zwrócić uwagę na zmiany we wnioskach o wydanie opinii / orzeczenia (szczególnie tekst wyróżniony).  Zgodnie z nowym rozporządzeniem:

Wnioskodawca dołącza do wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności:

wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich, dokumentację medyczną dotyczącą leczenia specjalistycznego oraz poprzednio wydane orzeczenia lub opinie, jeżeli takie zostały wydane.

Do wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego albo orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania wnioskodawca dołącza zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka lub ucznia wydane przez lekarza specjalistę lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie dokumentacji medycznej leczenia specjalistycznego. W zaświadczeniu lekarz określa:

1) przewidywany okres, nie krótszy jednak niż 30 dni, w którym stan zdrowia dziecka lub ucznia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły;

2) rozpoznanie choroby lub innego problemu zdrowotnego wraz z oznaczeniem alfanumerycznym, zgodnym z aktualnie obowiązującą Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD), oraz wynikające z tej choroby lub innego problemu zdrowotnego ograniczenia w funkcjonowaniu dziecka lub ucznia, które uniemożliwiają lub znacznie utrudniają uczęszczanie do przedszkola lub szkoły.

Czytaj więcej o: UWAGA RODZICE!
10 września 2017

Wskazówki dla nauczycieli pracujących z uczniami z niskim poczucie własnej wartości

Jeśli czujemy się emocjonalnie bezpieczni, mamy skłonność do tego, by negatywne doświadczenia, osądzać znacznie bardziej rzeczowo i beztrosko. Jeśli natomiast jesteśmy sfrustrowani, wtedy to samo wydarzenie może przybrać rozmiary katastrofy. Na pierwszy plan wysuwa się nie samo wydarzenie, lecz dotknięte zostaje nasze poczucie własnej wartości, czujemy się bezradni i rozłoszczeni. Zaczynamy porównywać się z tymi, którzy są pozornie lepsi i bardziej inteligentni oraz przypisujemy im wszystkie te cechy, których nam najwyraźniej brakuje. 

Czytaj więcej o: Wskazówki dla nauczycieli pracujących z uczniami z niskim poczucie własnej wartości
18 czerwca 2017

Miejska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa „Całościowe zaburzenia rozwoju – jak pomóc dziecku i jego rodzinie”

W dniu 24.05.2017r w sali obrad Urzędu Miejskiego w Jaworznie odbyła się Miejska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa pod tytułem „Całościowe zaburzenia rozwoju  – jak pomóc dziecku i jego rodzinie” pod honorowym patronatem prezydenta miasta Jaworzna Pawła Silberta. Konferencja zakończyła obchodzone w Jaworznie Dni Godności Osób Niepełnosprawnych. Organizatorem konferencji była Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jaworznie. Konferencja skierowana była głownie do nauczycieli wychowania przedszkolnego a jej celem było wzbogacenie wiedzy i umiejętności zawodowych uczestników w zakresie pracy z małymi dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju, poprzez zastosowanie różnych metod i sposobów ich wspierania.
Czytaj więcej o: Miejska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa „Całościowe zaburzenia rozwoju – jak pomóc dziecku i jego rodzinie”